Informacje dla klientów - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje dla klientów

Informacje zawarte w tej witrynie dotyczą głównie spraw weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt, przewożonych z i do obwodu kaliningradzkiego.
Zgłaszanie przesyłek wjazdowych ( import, tranzyt wjazd, reimport ):

  • Przybycie przesyłki produktów należy zgłosić przed jej fizycznym dotarciem na teren U.E. z pomocą wypełnionej pierwszej strony dokumentu CVEDP. Lista zakładów z których można importować produkty pochodzenia zwierzęcego, bez zezwolenia na terytorium Unii znajduje się tutaj.

  • Przesyłkę żywych zwierząt wprowadzanych na terytorium U.E. należy zgłosić z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego za pomocą wypełnionej pierwszej strony dokumentu CVEDA.
  • Przesyłkę środków żywienia zwierząt wprowadzanych na terytorium U.E. należy zgłosić za pomocą dokumentu dla pasz.


Możliwe jest również zgłaszanie przesyłek za pomocą unijnego systemu kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE - TRACES  instrukcja.

Zgłoszenia może dokonać tylko osoba odpowiedziajna za przesyłkę. ( Osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego, jeżeli nałożono na niego taką odpowiedzialność, w zakresie czynności kontrolnych przewidzianych ustawą O Weterynaryjnej Kontroli Granicznej )

 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego