Kontrole przeprowadzane w GrIW Bezledy - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontrole przeprowadzane w GrIW Bezledy

Import,tranzyt wjazd,tranzyt wyjazd.
W GrIW Bezledy przeprowadzane są weterynaryjne kontrole graniczne przesyłek następujących towarów:

Produkty

  • HC-NT - jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego bez wymagań temperatury

  • HC-CH - jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego chłodzone

  • HC-FR - jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego mrożone

  • NHC-NT - niejadalne  produkty pochodzenia zwierzęcego bez wymagań temperatury

  • NHC-CH - niejadalne  produkty pochodzenia zwierzęcego chłodzone

  • NHC-FR - niejadalne  produkty pochodzenia zwierzęcego mrożone


Zwierzęta

  • E - rejestrowane konie i  koniowate

  • O - zwierzęta inne

  • U - zwierzęta kopytne ( konie i koniowate, bydło, świnie, kozy, owce )

Wszystkie zwierzęta bez względu na rodzaj odprawy, poddawane są również kontroli dobrostanu zgodnie z rozporządzeniem 1/2005.
W GrIW Bezledy jest dokonywana kontrola przesyłek bydła refundowanego.

Środki żywienia zwierząt

  • pasze, pasze lecznicze, dodatki paszowe


Dokładny wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej znajduje się tutaj.
Export

 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego