Podstawowe informacje dotyczące wwozu z obwodu kaliningradzkiego - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawowe informacje dotyczące wwozu z obwodu kaliningradzkiego

Z obwodu można importować bez zezwolenia nastepujące towary:

 • ryby i produkty rybołówstwa z zatwierdzonych zakładów

 • produkty z mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego z zatwierdzonych zakładów
 • produkty jajeczne z zatwierdzonych zakładów zakładów
 • mięso zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka z zatwierdzonych zakładów
 • produkty mleczarskie z zatwierdzonych zakładów
 • mrożone świeże skórki zwierząt futerkowych z zatwierdzonych zakładów
  skóry poddane obróbce z zatwierdzonych zakładów
 • konie rejestrowane i hodowlane
 • kazeina techniczna

 • drożdże paszowe

Z powodu specyficznego położenia, prawodawstwo unijne przewiduje odstępstwa przy tranzycie produktów pochodzenia zwierzęcego z Rosji do obwodu kalinigradzkiego i odwrotnie.
Tranzyt produktów pochodzenia zwierzęcego może się odbywać poprzez terytorium U.E. nawet, jeśli Rosja nie jest na liście krajów uprawnionych do importu danego produktu na teren Wspólnoty przy spełnieniu poniższych warunków:

 • wjazd i wyjazd odbędzie się między wyznaczonymi do tego celu granicznymi inspektoratami weterynarii, w Polsce są to GrIW: Kuźnica Białostocka i Bezledy.

 • przewóz odbywa się bezpośrednio, bez prawa rozładunku i przeładunku.

 • przesyłka jest zaplombowana i ma 30 dni na opuszczenie terytorium U.E.


Tranzyt z obwodu kalinigradzkiego do kraju trzeciego innego jak Rosja odbywa się na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego