Export świeżego mięsa i surowych produktów mięsnych z Polski - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Export świeżego mięsa i surowych produktów mięsnych z Polski

Export do Rosji

Zgodnie z memorandum zawartym między Polską a Rosją, export świeżego mięsa i surowych produktów mięsnych do Federacji Rosyjskiej, może się odbywać tylko przez wyznaczone przejścia graniczne z zatwierdzonych polskich zakładów. Exporter na zasadzie dobrowolności może poddać ładunek kontroli celno-weterynaryjnej w miejscu załadunku i wywozu. Kontrola w miejscu wyjścia jest bezpłatna i dotyczy dokumentacji towarzyszącej przesyłce oraz plomb założonych na środek transportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonywana jest rewizja przesyłki lub też jej zatrzymanie do czasu wyjaśnienia.

 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego